Onderwijs en ontwikkeling / Jongeren en gedrag
Executieve functies: de sleutel tot zelfsturing
aug 31, 2023

Executieve functies zijn het fundament van zelfsturing, plannen en doelgericht handelen. Deze mentale vaardigheden zijn van onschatbare waarde voor kinderen en jongeren, aangezien ze hen helpen bij het navigeren door het dagelijks leven en zich hiermee kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen. 

Wat zijn Executieve Functies?

Executieve functies zijn cognitieve processen die ons in staat stellen om taken te plannen, organiseren, impulsbeheersing uit te oefenen, aandacht vast te houden, te schakelen tussen taken en flexibel te denken. Ze fungeren als de “dirigent” van het brein, die verschillende aspecten van denken en gedrag coördineert om doelen te bereiken.

De ontwikkeling door de Jaren heen:

1. Vroege Kindertijd: In de vroege jaren ontwikkelen kinderen de basis voor executieve functies. Het vermogen om aandacht vast te houden, impulsen te beheersen en eenvoudige planningsvaardigheden te gebruiken, begint zich te ontwikkelen.

2. Basisschoolleeftijd: Tijdens deze fase zien we een groei in complexiteit. Kinderen leren hun aandacht te verdelen, taken te plannen en hun gedrag te reguleren. Ze ontwikkelen vaardigheden zoals het onthouden van instructies en het organiseren van hun schoolwerk.

3. Adolescentie: In de tienerjaren vinden verdere verfijningen plaats. Adolescenten leren hun aandacht nog beter te focussen, plannen te maken voor de toekomst en meer abstract te denken. Ze ontwikkelen ook hun vermogen om impulsief gedrag te beheersen en de gevolgen van hun acties te overzien.

Het Belang van Executieve Functies:

De ontwikkeling van executieve functies heeft een groot effect op de prestaties, sociale relaties en het algehele welzijn van kinderen en jongeren. Sterke executieve functies stellen hen in staat om:

– Effectiever te leren en te studeren, doordat ze kunnen plannen, prioriteiten stellen en hun aandacht richten.
– Zelfregulatie te ontwikkelen, waardoor ze emoties beter kunnen beheersen en impulsieve beslissingen kunnen voorkomen.
– Probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen door flexibel te denken en verschillende perspectieven in overweging te nemen.
– Succesvolle sociale interacties aan te gaan, omdat ze in staat zijn om aandachtig te luisteren, geduldig te wachten en empathisch te reageren.

Ondersteuning bij de Ontwikkeling:

Ouders, verzorgers en opvoeders kunnen een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de ontwikkeling van executieve functies bij kinderen en jongeren:

– Creëer een gestructureerde omgeving: Bied een georganiseerde omgeving aan waarin kinderen kunnen plannen en taken kunnen voltooien.
– Stimuleer geduld en doorzettingsvermogen: Moedig kinderen aan om door te zetten bij moeilijke taken en te leren van fouten.
– Bied begeleiding en modellering: Toon hoe je strategieën kunt gebruiken voor planning, organisatie en probleemoplossing (Voorbeeld doet volgen!)
– Stimuleer spel en creativiteit: Spel en creatieve activiteiten stimuleren flexibel denken en het vinden van nieuwe oplossingen.

Conclusie:

De ontwikkeling van executieve functies is een voortdurend proces dat kinderen en jongeren helpt om door de uitdagingen van het dagelijks leven te leren en hun toekomst vorm te geven. Door bewust aandacht te besteden aan de ontwikkeling van deze vaardigheden, kunnen we bijdragen aan de groei van zelfsturende, doelgerichte en veerkrachtige individuen.

 

Wij bieden gerichte ondersteuning, om de executieve functies te ontwikkelen. Meer weten? Boek eenvoudig een online adviesgesprek! 

Delen

 

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *