Onderwijs en ontwikkeling
Onderwijs personaliseren leidt tot meer gelijke kansen
apr 6, 2023

Minder uren school en minder toetsen, maar betere prestaties.
Hoe is dit mogelijk?

Er lijkt in Nederland steeds meer (prestatie)druk te zijn rondom leren en toetsen. Er zijn verschillende redenen om te toetsen. Het kan inzicht opleveren waar een leerling staat in de ontwikkeling of dienen als meetinstrument voor meer of minder instructie. Er is onderscheid in de manier van toetsen, namelijk summatief (gericht op het beoordelen van leerprestaties) of formatief (gericht op het leerproces). Cito vermeldt dat in het Nederlandse onderwijs er sprake is van een gedeeld eigenaarschap bij wettelijk verplichte toetsen. De Tweede Kamer beslist uiteindelijk of een toetssysteem verplicht wordt, waarbij de onderwijsinspectie toezicht houdt op naleving van de gestelde eisen. 

Onderzoekers van de universiteit Utrecht, hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat de impact is van toetsen, op de motivatie van leerlingen. Hieruit blijkt dat open taken motiverender werken en dat feedback met een toelichting waarom iets goed of fout is, meer oplevert.

Er zijn steeds meer scholieren die minder gemotiveerd zijn en slechtere resultaten behalen, blijkt uit onderzoek van Qompas. Nederlandse jongeren blijken ook minder gemotiveerd dan jongeren uit andere landen.

Vergeleken met jongeren in het Finse onderwijssysteem, welke één van de beste lijkt te worden, waarbij mentaal welbevinden een belangrijk onderdeel is van het onderwijsprogramma én in de lerarenopleiding.

In deze punten is het Finse systeem onderscheidend van het Nederlandse systeem:

-Finland kent geen toetscultuur en er wordt geen gebruik gemaakt gemaakt (tot 16 jaar) van gestandaardiseerde toetsen. De leerkrachten krijgen een opleiding om zelf hun testen uit te werken in plaats van beroep te doen op standaardtoetsen.

-In Finland hoeven onderzoekers zich geen zorgen te maken over de politieke invloed. De overheid neemt beslissingen met betrekking tot onderwijs die uitsluitend op efficiëntie gebaseerd zijn. Ze durven in Finland te experimenteren waardoor ze ook verder komen.

– Speeltijd is ontzettend belangrijk en dat weten ze in Finland. Voor elke 45 minuten les, krijgen kinderen 15 minuten speeltijd. Ook geloven ze dat kinderen de ruimte moeten krijgen om zo lang mogelijk ook kind te mogen en kunnen zijn (de positieve invloed van voldoende beweging en/of tijd om te ontspannend op leerresultaten, wordt door meerdere studies aangetoond).

– Het hoger onderwijs is gratis. Hierdoor neemt de druk weg bij mensen of ze wel hun studie kunnen betalen. Dit helpt bij gelijke kansen in de maatschappij voor iedereen.

Vertrouwen is de basis. Geen controle om de controle. Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid liggen hierdoor bij de leerlingen, ouders en docenten. Met een gemeenschappelijk doel: goed onderwijs waarbij de leerling centraal staat.

– Samenwerken staat centraal, geen competitie. 

– Zelfreflectie en eigenaarschap is een vast onderdeel van het onderwijs. Hierdoor leren leerlingen ook hun sterke en zwakkere kanten kennen én ontwikkelen en er vooral mee om te gaan.

Volgens Marli Huijer, hoogleraar publieksfilosofie, is het van belang dat het onderwijs kansenongelijkheid kleiner maakt. Juist in een tijd waarin de kloof tussen mensen met een hoge en lage sociaak-economische status toeneemt. 

Wij zijn benieuwd naar jouw ervaring en visie. Wat heeft het Nederlandse systeem nodig om de kansenongelijkheid kleiner te maken? Voorbeeld nemen aan het Finse systeem?

Meer lezen over het Finse onderwijssysteem? Bekijk ook eens:
Onderwijs in Finland: een kwestie van vertrouwen – Leerling 2020
Het Finse onderwijssysteem is een van de beste aan het worden in de wereld en wel om deze 10 redenen – Curioctopus.nl

Meer lezen over formatief toetsen? Vind meer hierover op:
 www.toetsrevolutie.nl

Word jouw kind gezien in zijn of haar kwaliteiten en wil je weten welke aanpak of studiekeuze, het beste aansluit voor jouw kind? We denken graag met je mee. Boek zelf gemakkelijk een online adviesgesprek! 

Delen

 

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *