Vergoedingen/tarieven

Voor verzekerde zorg heb je een verwijzing van de huisarts of een DSM-5 classificatie nodig. Dit is de officiële lijst van psychische stoornissen die is opgenomen in de DSM. Elke diagnose omvat een diagnostische code, die wordt gebruikt door zorgaanbieders en GGZ-instellingen voor het verzamelen van gegevens en facturering.

Omdat wij iedereen – met of zonder classificatie –  dezelfde begeleiding willen kunnen bieden, hebben we gekozen voor niet verzekerde zorg.

Hierdoor kunnen wij de maximale betrokkenheid leveren die we willen en lange wachttijden vermijden. U kunt hierdoor ook direct bij ons terecht, in de tijd dat u bijvoorbeeld aan het wachten bent op verzekerde zorg, maar wel al behoefte hebt aan begeleiding.

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en professionaliteit. Iedereen die is aangesloten bij ons team, is gekwalificeerd. Denk hierbij aan o.a. de kwalificatie voor docent, coach, therapeut, SKJ Jeugd professional, psycholoog of gedragswetenschapper.

Soms is het mogelijk om de kosten voor een traject op te voeren bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit wordt gekort op het verzamelinkomen. Wil je wel gebruik maken van onze dienstverlening, maar is het financieel niet haalbaar? Maak de situatie bespreekbaar en we kijken samen naar de opties.

Onze tarieven staan aangegeven bij ons aanbod.

We streven ernaar om in de toekomst aanspraak te maken op subsidie. Wij blijven volop in ontwikkeling en zetten ons in voor laagdrempelige ondersteuning voor iedereen!